Det Danske Kriminalarkadami

 
 
 
Generalforsamling 2018

Referat af generalforsamling i Det Danske Kriminalakademi 2018.

Afholdt lørdag den 17. marts kl. 17.00 på Scandic Bygholm Park Hotel

Tilstedeværende: Steen Bille, Christian Dorph, Bo Tao Michaëlis, Mette Bentholm, Bo Bjørnvig, Lotte Petri, Lene Kaaberbøl, Lida Wengel, Svend Åge Petersen, Jannik Lunn, Martin Jensen, Vibeke Johansen, Nanna Rørdam Knudsen, Frode Z. Olsen, Stephanie Caruana, Jette Sønderbek, Rebekka Andreasen.

1.Valg af dirigent. Frode Z. Olsen foreslået og valgt.

Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2.Formandens beretning. Godkendt. (Beretningen er udsendt til medlemmerne mandag d. 19.3.2018) Et samarbejde med Cinemateket om en Agatha Christie-dag gik godt, og der er interesse fra begge sider i at fortsætte samarbejdet. Formanden takkede for sine formandsår.

3. Kasserer Svend Åge Petersen fremlagde regnskabet (der var udsendt til medlemmerne på forhånd.) Regnskabet har stabiliseret sig efter at alle medlemsforlag nu er begyndt at betale deres kontingent. Hvis vi vil sætte prisebeløbet op, kræver det en eller flere sponsorer ud over den hemmelige sponsor, vi allerede har. Til gengæld er der ingen mening i at sætte kontingenterne op lige nu. Kassereren bemærkede, at når man opfordrer nye medlemmer, skal man måske lige gøre opmærksom på, at der er et kontingent, da det åbenbart er kommet bag på flere.

4.Forslag fra bestyrelsen: ingen.

5.Forslag fra medlemmerne, herunder forslag til nye medlemmer: ingen.

6.a) valg af formand: Martin Jensen har valgt ikke at genopstille efter 4 år på formandsposten. Bestyrelsen indstillede Steen Bille som formand, og han blev valgt.
   b) Valg til bestyrelsen: to bestyrelsesmedlemmer var på valg, Steen Harvig og Lotte Petri. Begge genvalgt.
   c) Valg af suppleanter: Lida Wengel og Rebekka Andreasen blev genvalgt.
   d) valg af kasserer: Svend Åge Petersen blev genvalgt. Han gjorde dog opmærksom på, at det bliver hans sidste år på posten, da han går på pension til sommer.

7.Valg af revisor og revisorsuppleant. Hhv. Bent Stenbakken og Lene Kaaberbøl blev genvalgt.

8. Evt. Der bør nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg i forbindelse med fortsat samarbejde med Cinemateket. Bo Tao, Stephanie Caruana og Steen Bille deltager gerne. Bestyrelsen ser på det på næste bestyrelsesmøde.//Mere fokus på kommunikation via facebook om krimigenren. Rebekka og Lida vil gerne hjælpe til. Nanna sørger for, de får mulighed for at bidrage til facebooksiden. Nanna lovede desuden at få opdateret medlemslisten på hjemmesiden.

Referent: Nanna Rørdam Knudsen

 
      Klik her på genveje til gode krimilinks: